Archiwum działań priorytetowych realizowanych przez dzielnicowych

 
Wykaz działań priorytetowych realizowanych przez dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w 2017 roku.
 

Dzielnicowi Komendy  Miejskiej Policji w Toruniu realizując założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” od 1 lipca 2017 roku podejmują działania opracowane na podstawie informacji z rozpoznania terenowego, informacji przekazanych przez mieszkańców, oraz z diagnozy oczekiwań społecznych w postaci PLANÓW DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH, które zostały przewidziane na okresy półroczne dla poszczególnych rejonów służbowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ich mieszkańców

 
 
 
 
 
Wykaz Działań Priorytetowych Dzielnicowych Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście
 
 
 
 

Rejon numer 1
asp. Tadeusz Żywczak
tel. 56 641 2376
kom. 695 880 271
 
Opis zagrożenia w planie - związane z problematyką nieprawidłowego parkowania pojazdów, dewastacją kamiennicy przy ulicy Małe Grabary.
 
 
 
 

Rejon numer 2
asp. szt. Andrzej Furgała
tel. 56 641 2339
kom. 695 880 272
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu przy ulicy Chełmińskiej w Toruniu oraz nieprawidłowe parkowanie pojazdów TAXI przy skrzyżowaniu ulic: Franciszkańska, a Fosa Staromiejska.
 
 
 
 

Rejon numer 3
mł. asp. Michał Gołąbiewski
tel. 56 641 2423
kom. 695 880 270
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży metalowych elementów wyposażenia placu zabaw, dewastacji mienia, oraz zaśmiecania terenów zielonych przy ulicy Przybyszewskiego i terenów Martwej Wisły tzw. Martówki.
 
 
 
 

Rejon numer 4
mł. asp. Łukasz Jakubowski
tel. 56 641 2393
kom. 695 880 275
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu przy ulicy Mickiewicza.
 
 
 
 

Rejon numer 5
asp. szt. Marcin Kaźmierczak
tel. 56 641 2495
kom. 695 880 273
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką dewastacji mienia, gromadzenia się osób zakłócających porządek publiczny, kradzieży i kradzieży z włamaniem oraz zaśmiecania miejsc publicznych przy ulicy Słowackiego.
 
 
 
 

Rejon numer 6
asp. Andrzej Kwintal
tel. 56 641 2340
kom. 695 880 287
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży, dewastacji mienia, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zaśmiecania terenów zielonych przy ulicy Wojska Polskiego.
 
 
 
 

Rejon numer 7
mł. asp. Wojciech Maciejewski
tel. 56 641 2469
kom. 695 880 276
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń porządkowych, dewastacji mienia, oraz kradzieży przy ulicy Świętopełka.
 
 
 
 

Rejon numer 8
mł. asp. Przemysław Sieczka
tel. 56 641 2361
kom. 695 880 304
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką rozbojów, kradzieży rozbójniczych, dewastacji mienia, oraz wykroczeń porządkowych przy ulicy Plac Towarzystwa Miłośników Torunia.
 
 
 
 

Rejon numer 9
mł. asp. Tomasz Jankowski
tel. 56 641 2567
kom. 695 880 281
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu przy ulicy Wybickiego.
 
 
 
 

Rejon numer 10
mł. asp. Paweł Rydlewski
tel. 56 641 2385
kom. 695 880 282
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką gromadzenia się młodzieży zakłócającej porządek publiczny, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz przestępstw o charakterze rozbójniczym przy ulicy Popiela.
 
 
 
 

Rejon numer 11
st. sierż. Bartłomiej Bartliński
tel. 56 641 2390
kom. 695 880 278
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu przy ulicy Kraszewskiego.
 
 
 
 

Rejon numer 12
mł. asp. Daniel Witkowski
tel. 56 641 2526
kom. 695 880 279
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką dewastacji mienia, wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów przy ulicy Fałata.
 
 
 
 

Rejon numer 13
asp. szt. Paweł Kortz
tel. 56 641 2340
kom. 695 880 289
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką aktów wandalizmu, dewastacji mienia oraz zakłóceń porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol w rejonie obiektu handlowego oraz wykroczeń w ruchu drogowym w rejonie ulicy Kaliskiego.
 
 
 
 

Rejon numer 14
st. asp. Agnieszka Lewicka-Wolsza
tel. 56 641 2460
kom. 695 880 286
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu przy ulicy Rolniczej.
 
 
 
 

Rejon numer 15
sierż. Łukasz Gac
tel. 56 641 2385
kom. 695 880 285
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką nieprawidłowego parkowania pojazdów związane ze zmianą organizacji ruchu spowodowaną rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych w szczególności w rejonie ulicy Osiedlowej.
 
 
 
 

Rejon numer 16
asp. Małgorzata Chmielewska
tel. 56 641 2376
kom. 695 880 284
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zakłóceń porządku publicznego, dewastacji mienia, kradzieży oraz gromadzenia się osób przy ulicy Kwiatowej.
 
 
 
 
 
Wykaz Działań Priorytetowych Dzielnicowych Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo
 
 
 
 
 

Rejon numer 17
mł. asp. Piotr Kotowski
tel. 56 641 2130
kom. 695 880 292
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką włamań do mieszkań i piwnic w podległym rejonie służbowym.
 
 
 
 

Rejon numer 18
st. asp. Tomasz Ledzion
tel. 56 641 2594
kom. 695 880 295
 
Opis zagrożenia w planie - działania mające na celu ograniczenie przestępstw oszustw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka”. Podnoszenie świadomości społecznej.
 
 
 
 

Rejon numer 19
mł. asp. Piotr Kotowski - powierzenie obowiązków
tel. 56 641 2130
kom. 695 880 292
 
Opis zagrożenia w planie - w trakcie opracowywania.
 
 
 
 

Rejon numer 20
mł. asp. Jarosław Starzyński
tel. 56 641 2142
kom. 695 880 293
 
Opis zagrożenia w planie - działania mające na celu ograniczenie przestępstw oszustw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka”. Podnoszenie świadomości społecznej.
 
 
 
 

Rejon numer 21
mł. asp. Radosław Sztangierski
tel. 56 641 2130
kom. 695 880 291
 
Opis zagrożenia w planie - działania mające na celu ograniczenie przestępstw oszustw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka”. Podnoszenie świadomości społecznej.
 
 
 
 

Rejon numer 22
sierż. szt. Paweł Bejger
tel. 56 641 2550
kom. 695 880 299
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką dewastacji mienia, zakłóceń porządku publicznego, przestępczości narkotykowej przy ulicy Skłodowskiej-Curie.
 
 
 
 

Rejon numer 23
mł. asp. Piotr Brzostek
tel. 56 641 2135
kom. 695 880 302
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży mienia, kradzieży z włamaniem, dewastacji mienia przy ulicy Skłodowskiej-Curie oraz ulicy Olsztyńskiej.
 
 
 
 

Rejon numer 24
st. asp. Bartłomiej Duszyński
tel. 56 641 2594
kom. 695 880 301
 
Opis zagrożenia w planie - działania mające na celu ograniczenie przestępstw oszustw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka”. Podnoszenie świadomości społecznej.
 
 
 
 

Rejon numer 25
mł. asp. Sławomir Reszczyński
tel. 56 641 2550
kom. 695 880 303
 
Opis zagrożenia w planie - działania mające na celu ograniczenie przestępstw oszustw dokonywanych metodą na tzw. „wnuczka”. Podnoszenie świadomości społecznej.
 
 
 
 

Rejon numer 26
st. asp. Zdzisław Sobiech
tel. 56 641 2149
kom. 695 880 298
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży kieszonkowych oraz kradzieży dokonywanych na tzw. wyrwę przy ulicy Konstytucji 3 Maja.
 
 
 
 

Rejon numer 27
asp. szt. Kamil Kudella
tel. 56 641 2148
kom. 695 880 325
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży z włamaniem do altan na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w podległym rejonie służbowym.
 
 
 
 
 
Wykaz Działań Priorytetowych Dzielnicowych Komisariatu Policji Toruń-Podgórz
 
 
 
 

Rejon numer 28
mł. asp. Krzysztof Milewski
tel. 56 641 2548
kom. 695 880 306
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń porządkowych przy ulicy Zdrojowej w miejscowości Czerniewice.
 
 
 
 

Rejon numer 29
sierż. szt. Łukasz Orkiszewski
tel. 56 641 2543
kom. 695 880 314
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką zakłóceń ładu i porządku publicznego poprzez krzyki i hałasy, a także spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych przy ulicy Strzałowej.
 
 
 
 

Rejon numer 30
mł. asp. Zbigniew Wachsman
tel. 56 641 2540
kom. 695 880 265
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu przy ulicach: Pułku Piechoty, Okólnej, Andersa.
 
 
 
 

Rejon numer 31
mł. asp. Paweł Kujawa
tel. 56 641 2487
kom. 695 880 266
 
Opis zagrożenia w planie - w trakcie opracowywania.
 
 
 
 

Rejon numer 32
st. sierż. Przemysław Badziński
tel. 56 641 2539
kom. 695 881 320
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką zakłóceń porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, dewastacji mienia oraz zaśmiecania terenu parku przy ulicy Poznańskiej.
 
 
 
 

Rejon numer 33
asp. szt. Rafał Osielski
tel. 56 641 2328
kom. 695 886 510
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych przy ulicy Drzymały.
 
 
 
 

Rejon numer 34
mł. asp. Andrzej Michalski
tel. 56 641 2545
kom. 695 880 318
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką nieostrożnego obchodzenia się z ogniem na terenach leśnych w miejscowość Cierpice.
 
 
 
 
 
Wykaz Działań Priorytetowych Dzielnicowych Komisariatu Policji w Chełmży
 
 
 
 
 

Rejon numer 35
sierż. szt. Marcin Rak
tel. 56 675 19 18
kom. 695 881 337
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką osób bezdomnych, dewastacje mienia, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych przy ulicy Dworcowej.
 
 
 
 

Rejon numer 36
mł. asp. Tomasz Kałdonek
tel. 56 675 19 18
kom. 695 881 315
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży oraz dewastacji mienia przy ulicy Bulwar 1000-lecia.
 
 
 
 

Rejon numer 37
asp. Aleksander Biłka
tel. 56 675 19 44
kom. 695 881 358
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kłusownictwa, kradzieży oraz dewastacji mienia - jezioro Chełmżyńskie akwen i teren przybrzeżny.
 
 
 
 

Rejon numer 38
mł. asp. Paweł Błaszczak
tel. 56 675 19 20
kom. 695 880 154
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń porządkowych, przestępstw przeciwko mieniu na terenie przyległym do jeziora Chełmżyńskiego, terenu ośrodka wypoczynkowego Zalesie oraz Mirakowo.
 
 
 
 

Rejon numer 39
mł. asp. Piotr Dębowski
tel. 56 675 19 18
kom. 695 880 142
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży i dewastacji mienia, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w miejscowości Łubianka przy ulicy Sportowej.
 
 
 
 
Rejon numer 40
sierż. szt. Damian Domański
tel. 56 675 19 01
kom. 695 881 335
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży i kradzieży z włamaniem do pojazdów, handlu kradzionymi auto-częściami, kradzieżą paliw, dewastację mienia na terenie miejscowości Lulkowo oraz Zamku Bierzgłowskiego.
 
 
 
 
Rejon numer 41
mł. asp. Michał Kalista
tel. 56 675 19 01
kom. 695 881 314
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pobytu osób wypoczywających na terenie ośrodka wypoczynkowego Kamionki Małe, zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego w rejonie barów i lokali gastronomicznych. Problematyka związana z przestępczością narkotykową, spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych, prowadzeniem pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, kradzieży i kradzieży z włamaniem do domków oraz pomieszczeń gospodarczych, dewastacji mienia.
 
 
 
 
 
Wykaz Działań Priorytetowych Dzielnicowych Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej
 
 
 
 
 
Rejon numer 42
asp. Paweł Kostkowski
tel. 56 641 28 51
kom. 695 881 316 
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży, żebractwa, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w miejscowości Przysiek rejon pasażu handlowego przy ulicy Leśnej.
 
 
 
 
Rejon numer 43
mł. asp. Grzegorz Witkowski
tel. 056 641 28 51
kom. 695 881 328
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką połowu ryb bez zezwolenia oraz kłusownictwem. Zapewnienie bezpieczeństwa wędkarzom na terenie przyległym do rzeki Wisły w miejscowościach Czarnowo i Toporzysko.
 
 
 
 

Rejon numer 44
asp. Bartłomiej Baliński
tel. 56 641 28 51
kom. 607 530 386
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w rejonach sklepów miejscowościach: Cichoradz, Siemoń, Rzęczkowo.
 
 
 
 
 
 
Wykaz Działań Priorytetowych Dzielnicowych Komisariatu Policji w Lubiczu
 
 
 
 

Rejon numer 45
sierż. szt. Tomasz Boduch
tel. 56 641 2830
kom. 695 881 321
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w szczególności w rejonach sklepów oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Lubiczu Górnym.
 
 
 
 

Rejon numer 46
sierż. szt. Aleksandra Karolewska
tel. 56 641 2830
kom. 695 881 322
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką niewłaściwego parkowania pojazdów mechanicznych w Lubiczu Dolnym.
 
 
 
 

Rejon numer 47
asp. Marek Piotrowski
tel. 56 641 2830
kom. 695 881 326
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu zabronionym w miejscowości Grabowiec.
 
 
 
 

Rejon numer 48
st. asp. Łukasz Przybylski
tel. 56 641 2830
kom. 695 881 325
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach zabronionym w szczególności w rejonach sklepów w miejscowościach: Jedwabno, Młyniec II.
 
 
 
 

Rejon numer 49
asp. szt. Krzysztof Borkowski
tel. 56 641 2830
kom. 695 881 319
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką niestosowania się do przepisów ruchu drogowego w rejonie osiedli mieszkaniowych w miejscowości Szembekowo.
 
 
 
 

Rejon numer 50
asp. Marcin Wesołowski
tel. 56 641 2830
kom. 695 881 317
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką dewastacji terenów leśnych w miejscowości Osiek nad Wisłą.
 
 
 
 

Rejon numer 51
asp. szt. Paweł Tecmer
tel. 56 641 2830
kom. 695 881 318
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży kieszonkowych w rejonie rynku przy ulicy Kolejowej w miejscowości Czernikowo.
 
 
 
 

Rejon numer 52
asp. Adam Rzeźniczek
tel. 56 641 2830
kom. 695 881 333
 
Opis zagrożenia w planie - działania związane z problematyką kradzieży drzewa z terenów leśnych w miejscowości Włęcz.
 
 
 
 
 
/na podstawie otrzymanych działań priorytetowych dzielnicowych podległych KMP w Toruniu/
 
 
 
 
Autor: Robert Chlebowski
Publikacja: Piotr Górny