Akcja ZNICZ 2016 - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Akcja ZNICZ 2016

Data publikacji 31.10.2016

Podczas Akcji Znicz policjanci na drogach Torunia i naszego powiatu policjanci z Torunia i jednostek podległych będą strzec szeroko rozumianego bezpieczeństwa . Akcja rozpoczęła się w piątek 28.10.2016 i potrwa do 2 listopada br. Przez te dni w akcje znicz są zaangażowani wszyscy policjanci toruńskiej drogówki i prewencji. Przy cmentarzach można spodziewać się również nieumundurowanych patroli służb kryminalnych .

Podczas Akcji Znicz policjanci  na drogach Torunia i naszego powiatu policjanci z Torunia i jednostek podległych  będą  strzec szeroko rozumianego bezpieczeństwa  . Akcja rozpoczęła się w piątek 28.10.2016\  i potrwa do 2 listopada br. Przez te  dni w akcje znicz są zaangażowani wszyscy policjanci toruńskiej drogówki i prewencji. Przy cmentarzach  można  spodziewać się również nieumundurowanych patroli służb kryminalnych .Policjanci będą strzec i zabezpieczać ważniejsze skrzyżowania , dojazdy do  parkingów  i trasy dojazdowe do cmentarzy.

APELUJEMY DO KIEROWCÓW:

- Jeżeli nie musimy korzystać z własnych pojazdów zostawmy je na parkingu a do cmentarza dojedźmy środkami  komunikacji miejskiej. Niejednokrotnie pomoże nam to zaoszczędzić czas, który możemy  stracić w ewentualnych korkach.

- Prosimy, aby nie jeździć na  pamięć. Zwłaszcza w dniu 1 listopada przy dojazdach do cmentarzy należy się spodziewać zmian organizacji ruchu .

Pamiętajmy:

W sytuacjach, gdy policjanci będą kierować ruchem należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

Ze wszystkimi problemami zwracajmy  się do funkcjonariuszy.  W tych newralgicznych miejscach jesteśmy po to, aby Państwu  pomagać,  kierować ruchem, informować i pouczać.

APELUJEMY :

Do wszystkich pieszych:

Wybierając się na cmentarze i  wracając z nich  wieczorami zabierajmy ze sobą elementy odblaskowe, latarki lub jaśniejsze elementy odzieży.

Do wszystkich kierowców:

Planując dłuższą trasę wyjedźmy wcześniej, aby zostawić sobie rezerwę czasową. W drodze stosujmy  choćby krótkie przerwy, aby zregenerować siły. Przestrzegajmy ograniczeń prędkości.W autach nie pozostawiajmy w widocznym miejscu  cennych rzeczy.

Uwaga na kieszonkowców.

Podróżującym środkami komunikacji miejskiej przypominamy o zabezpieczaniu ważnych dokumentów i pieniędzy i  schowaniu  ich choćby w wewnętrznych kieszeniach  odzieży. Nasze zajęte wiązankami i zniczami ręce mogą kusić złodziei do tego, aby pozbawić nas cennych i ważnych przedmiotów.

 

Informacja ze strony Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie zmian organizacji ruchu :

MiEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU INFORMUJE, ŻE W DNIU 31.10.2016R. OD GODZ.15:00 DO DNIA 02.11.2016R. DO GODZ. 7:00 WPROWADZA NASTĘPUJĄCĄ ZMIANĘ W ORGANIZACJI RUCHU PRZY CMENTARZACH NA TERENIE MIASTA TORUNIA.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych - organizacja ruchu w rejonie toruńskich cmentarzy.

1.W rejonie CCK zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą. Ruch kołowy kierowany będzie trzema wjazdami na parking wzdłuż zachodniego ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej na parking firmy „Oferta” (bezpłatny, niestrzeżony). Dopuszczone będzie również parkowanie pojazdów na poboczu po stronie północnej jezdni ul. Celniczej.

Przed głównym wejściem (zarówno od ul. Grudziądzkiej, jak i Celniczej obowiązywał będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz pojazdów TAXI.

2. W rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej po obu stronach drogi wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się. Odcinek obowiązywania zakazu określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie.

3.W rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy – po północnej stronie ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się ( nie dotyczy parkingu). Parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów ( MPO) i Kozackiej (Piotr i Paweł).

W rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu 01.11.2016r. udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162 oraz parkowanie na terenie zielonym przy ul. Wielki Rów.

4.W rejonie cmentarza przy ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury.

5.W rejonie cmentarza przy ulicy Wybickiego dozwolone będzie skośne parkowanie pojazdów na obu jezdniach Trasy Średnicowej, na lewym pasie ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 parking. Na Trasie Średnicowej od ul. Szosa Chełmińska do Legionów obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

6.W rejonie cmentarza przy ul. Gałczyńskiego w dniu 01.11.2016r. od godz.600 do godz.1800 udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny , niestrzeżony).

Parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju.

7. Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej.

8. Na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, natomiast po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na parkingu przy cmentarzu.

9. Od 31.10.2016r. godz.15 00 do 01.11.2016r. godz.20 00na skrzyżowaniu ul. Mazowiecka – Celnicza (przejazd kolejowy) nie będzie obowiązywał znak B-20 „stop”.

Uwaga: nieprawidłowości dotyczące oznakowania należy zgłaszać do Pogotowia Drogowego tel.19633. W sprawie sygnalizacji drogowej tel. 501038455. O włączeniu sygnalizacji świetlnej w rejonie cmentarzy decydować będzie Policja.

 

 

 

 

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska