Bezpieczna droga do szkoły - Wiadomości - KMP w Toruniu

Wiadomości

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 06.09.2017

W ramach programu „Kręci nas bezpieczeństwo” kontrolują bezpieczeństwo w rejonach placówek oświatowych w celu prowadzenia działań prewencyjno –kontrolnych. Wobec tego należy spodziewać się częstszych kontroli funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu realizujących cykliczne działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły" .

Rozpoczął się wrzesień a nasze pociechy i młodzież  wróciły już do szkół i przedszkoli. W ramach programu MSWiA „Kręci nas bezpieczeństwo” jak  co roku policjanci tym  intensywniej kontrolują bezpieczeństwo w rejonach tych placówek w celu prowadzenia działań prewencyjno – kontrolnych. Wobec tego należy się spodziewać się częstszych kontroli funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu  w ramach cyklicznych działań  pod nazwą  " Bezpieczna droga do szkoły" .

W trakcie tych kontroli działania funkcjonariuszy koncentrują się  na  zapewnieniu  bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonie placówek oświatowych. Policjanci  weryfikują  przede wszystkim oznakowanie dróg prowadzących do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz stanu urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonariusze  kierują wystąpienia do zarządców dróg o pilne uzupełnienie stwierdzonych nieprawidłowości lub braków. Od poniedziałku skierowali 6 takich wystąpień, które przede wszystkim dotyczyły zniszczonych znaków lub słabo widocznych pasów na przejściach dla pieszych. W tej chwili są one już w trakcie realizacji. Dodatkowo policjanci  kontrolują sposób  respektowania znaków przez kierowców i pieszych, ale także  sprawdzają stan trzeźwości kierujących pojazdami. Od poniedziałku mundurowi dokonali 60 takich kontroli.

Autor: Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Wioletta Dąbrowska