Zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej - KMP w Toruniu

Zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej

Zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej

Data publikacji 18.09.2015

Zaświadczenie o wypadku,
kolizji drogowej
 

 
Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej?

Na postawie Art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w celu ustalenia okoliczności zdarzenia drogowego oraz wysokości odszkodowania Policja na wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie o zdarzeniu drogowym.Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymać w/w zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rzecz Urzędu Miasta Torunia nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 – dowód opłaty należy okazać przy odbiorze zaświadczenia.
 
Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wydawane są w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu ul. Dziewulskiego 1, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00.

Podstawy prawne:
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635)
  • art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz 23, 868, 996).